image

طراحی و ساخت از ما

آرامش و اطمینان از شما

شرکت “مهندسین مشاور آمود” کار خود را در زمینه ساخت و ساز، معماری، معماری داخلی و طراحی منظر از سال 1388 بصورت رسمی آغاز نموده است و در راستای فعالیت حرفه ای خود تا کنون ارائه گر پروژه های موفق و برگزیده بوده است. شرکت “مهندسین مشاور آمود” با بهره گیری از توان بالای هنری، علمی و فنی تیم طراحی – مهندسی دانش آموخته و آشنا به روش های مدرن جهان و همچنین با برخورداری از تمام امکانات اجرایی و عمرانی توانسته بناهایی با فضاهای متنوع و کارآمد در پروژه های تجاری، فرهنگی، مسکونی، صنعتی، اداری و … ارائه دهد.

امروز ، 75 درصد از مشاغل ما از طریق گروه اصلی مشتری های قدیمی حاصل می شود: وعده ای مبنی بر تعهد ما برای ایجاد روابط کاری قوی و بلند مدت.

مهارت و تجربه ما

تخصص؛ نظم؛ انضباط؛ دقت

ما نماینده مالک ، پیمانکار عمومی و مدیریت ساخت و ساز این شرکت با نمونه کارها از پروژه ها در سراسر ایران تا 15 میلیون تومان ارزش دارد.

مهندسی معماری

100%

ساخت و ساز ساختمان

95%

بازسازی و نوسازی

100%

مهندسی ساخت و ساز

95%

شهرداری و نظام مهندسی

98%

محصولات ساختمانی

100%

“مهندسین مشاور آمود” مجموعه ای است در زمینه طراحی و اجرا، معماری و نوآوری. در تفکر ما، انسان اهمیت فراوانی دارد و معتقدیم طراحی باید برای انسان انجام شود.

مرکز توجه ما مشتریان مان هستند. در فلسفه طراحی “مهندسین مشاور آمود” طراحی با همدلی با مشتریان آغاز می شود.

ما با جدیدترین برنامه ها و فناوری های ساخت و ساز در جریان هستیم

چون لایقش هستید.

ساخت و ساز
ساختمان

داشتن کیفیت در زندگی شهری یعنی جامعه قوی تر

مصالح
ساختمانی

حرفه ای در سازگاری و کیفیت

مهندسی
معماری

دید وسیع، تفکر دقیق، طراحی هنرمندانه

آنچه مشتریان درباره

ما می گویند

نظرات؛ انتقادات؛ پیشنهادات

ارسال دیدگاه